Mindszenty József bíboros, hercegprímás és a Váci Egyházmegye kapcsolata

Pálos Frigyes prépost, kanonok, múzeumigazgató honlapja

„A Regnum Marianum állameszme a közjog terére bevonult  tüneményes virága a nemzeti léleknek. Mária tényleges királynői hatalmat gyakorol  a magyar nemzet felett, és Szent István földje a Boldogasszony földje és öröksége.„

Idézet Mindszenty  bíboros 1947. szeptember 21-én  Balassagyarmaton mondott beszédéből.


fénykép

Szerző: Pálos Frigyes prépost, őrkanonok, művészettörténész, múzeumigazgató

A 2013. tavaszán megjelent könyv 1948. december 26-ig, letartóztatásáig mutatja be Mindszenty József plébános, veszprémi püspök, majd Magyarország hercegprímásának életútját, kiemelt figyelmet fordítva a Váci Egyházmegyéhez kapcsolódó eseményekre.

Közli a hercegprímás úr gyújtó hangú, lelkesítő, hitet ébresztő szentbeszédeit, amelyeket a háború utáni tragikus időkben a Váci Egyházmegye területén mondott. Különös részletességgel, személyes élményekkel átszőve mutatja be a szerző azokat az eseményeket, amelyek az 1947-48-as Boldogasszony-évvel és az 1947-es hatvani Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatosak.

A végén a szerző felteszi az elgondolkodtató kérdést:

„Felmérhetetlen, mik lennénk most – de Európa közvéleménye (?) – is, ha Mindszenty Bíboros akkor nincs?!”

A könyv bátorítás lehet más egyházmegyék számára is, hogy a területükön fellelhető, Mindszenty bíborossal kapcsolatos emlékeket felkutassák és megörökítsék. A könyv néhány oldala ITT és ITT megtekinthető.

A könyv a Váci Egyházmegyei Múzeum kiadványa, megvásárolható a helyszínen:

Vác, Március 15. tér 4. tel.: 06-27-814-196, 06-20-359-4244.